Indtryk fra udstillingen i Kældergalleriet

Kunstvennerne består af Lone Olsen, Tina Bentz, Jette Clausen, Birgitte Hamilton og Nina Flora.